War is over now...

Весела Коледа!
Нека по това празнично време намерим мир в душите си... намерим и пътя към мира по света...
Джон е много специален творец за мен, музиката му, текстовете му, делата му са ми повлияли много, за това просто не мога да ви поздравя с друга песен на Коледа... :)