Part of the body - Unit 13 - Blue Skies for Bulgaria

Две работни презентации, които могат да се ползват за речникова работа или като флаш карти. Може да се редактират.

        Parts of the body.ppt                                    Oppositеs.ppt