Щурците

Понякога не чувам щурците –

в дългите летни нощи,

когато гората шепне,

а ти ме целуваш още.

 

И също когато се губя

в най- тъмното на очите ти,

докато съм още лепкава

докато ровя в косите ти...

 

Ти чуваш щурците винаги –

дори през моя шепот...

Не дишам – а не съм мъртва :

Чуваш ли моя трепет?