Фирмени комуникации

   взето от http://ivan4o.com/   

автор-ivan4o

 Бележка от Изпълнителния директор до Мениджъра:
Днес в 11 ч. ще има пълно слънчево затъмнение, при което слънцето изчезва зад луната за две минути. Понеже това не може да се види всеки ден, на служителите ще бъде отпуснато време да наблюдават затъмнението на паркинга. Персоналът трябва да се събере там от десет до единадесет, когато аз ще изнеса кратка реч, за да запозная хората с явлението и да дам малко основна информация. Ще бъдат осигурени безопасни черни очила на минимална цена.

 Бележка от Мениджъра до Началника на отдел:

Днес от десет до единадесет часа  целият персонал трябва да се събере на паркинга. Това ще бъде последвано от
пълно слънчево затъмнение, което ще се случи за две минути. На скромна цена всички ще бъдат обезопасени с черни очила. Преди това шефът ще изнесе кратка реч, за да и даде малко информация. Това е нещо, което не може да се види всеки ден.

Бележка от Началника на отдел до Ръководителя на направление:

Шефът ще изнесе днес кратка реч, след която слънцето ще изчезне за две минути под формата на затъмнение. Това е нещо, което не се вижда всеки ден, така че всички ще се съберат на паркинга в десет – единайсет часа. Ще бъде безопасно на разумна цена.

Бележка от Ръководителя на направление до Супервайзора:
Към десет или единайсет отиваме на паркинга, където шефът ще затъмни слънцето за две минути. Това не се
случва всеки ден. Ще бъде безопасно, и както винаги, срещу заплащане.

Бележка от Супервайзера до персонала:
Някои ще ходят днес на паркинга да гледат как шефът изчезва. За съжаление, това не се случва всеки ден.