+2 2 гласа

Знаци ?

О, живот, живот злочест.
Защо не ни оставяш, от теб
да си тръгнем прави и с чест?
От грижи заприличваме на
уморени въпросителни.
Не може ли линията своя
да прекъснеш докато все още
приличаме на обърнати удивителни!
но уви ни един език или граматика
няма такива знаци завършителни.