avatar

Сайт за споделяне на презентации - SlideShare

SlideShare - е сайд, в който се събират различни презентации. Забелязвам, че презентаците са най-често споделяното учебно електронно учебно съдържание в общността. Затова имайте предви този сайта, за да качите и представите разработките си.


Адресът на сайта е http://www.slideshare.net/. Съдържанието е организирано чрез табове. Изберете education и ще видите десетки презентации, свързани с обучението. Ако някоя резентация, можете да си я изтеглите, но при условие, че авторът ѝ е разрешил. Има код, чрез който тя се вмъква във ваш сайт. След регистриране качвате презентациите си.