avatar

Оти ручаате жабетата. Един обещан отговор

Преди точно 5 месеца, на 13 април 2007 г. , в отговор на горчивия коментар на persey за резултатите от стачката, предложих (всъщност обещах http://www.bglog.net/Obrazovanie/15862#70251) да се видим днес тук, за да докажа, че "цялата тупурдия" е имала смисъл. Смисъл, от който, persey "да остане доволна и горда".

Ето ме. 

От края на стачката до днес не съм писал много тук. Не защото нямаше за писане, ами защото работата по плана и строежа на Новото образовние не можеше да стартира в един толкова голям форум. Рискуваше да бъде критикуван или осмиван безмилостно.

Да, има проект за строеж на Новото образовние и има екип, който работи по него ежедневно. Има хора, които заспиват и се събуждат с вълненията и предизвикателствата на колосалния строеж! (Използвам случая да им благодаря и да ги прегърна така силно, както те прегърнаха моята идея! Те  четат това в момента, те са тук сред нас. БЛАГОДАРЯ ВИ, СКЪПИ МОИ!   ) С тях се срещнах тук, Пърси. По време на стачката! По време на стачката, която ти така безмилостно определи единствено като разрушителна.

Казвах ви на няколко пъти, че в мъките си вие родихте нещо велико. Тогава, преди 5 месеца, не знаех какво беше то. Само го чувствах. Но сега знам - казва се Новото образование. Проект Новото образование, който се състои от два етапа: първия е "Създаването на кристално ясна представа (визия) за бъдещото образование", втория е "Реализацията на визията". Ще ви го покажа когато му дойде времето. Не ме карайте и не ме питайте нищо. Ще ви го покажа, или по-скоро ще разберете сами за него, когато е в завършен вид. Когато конструкцията му е солидна, а обликът ясен. Когато е достатъчно здрав, че да устои на ветровете, и достатъчно конкретен, красив и светъл, за да не остави и най-малко съмнение в бъдещото си великолепие. Когато светлината му е толкова силна, че да прогони окончателно мрака от душите ви!

Нвото образование е проект, който подхваща темата за образованието отдалеч. Започва с въпроса "Що е образование?" и му отговаря. Пита какви са целите на образованието в България и отговаря, и подчертава основната му цел (за която ви бях писал вече). Предвижда механизми за привързване и подчиняване на всяка дейност в системата на образованието на 1 или повече цели, от 15 такива, събрани в отделен документ. Говори и черпи вдъхновение от опита на най-напредналите нации и народи. Заявява и вгражда в основите си разбирането, че няма едно единствено най-добро образование на света, готово за копиране, и че само едно непрестанно търсене е в състояние да помага на децата да растат ведри, силни и талантливи пазители на този свят. И предвижда механизми за стимулране на това непрестанно търсене.

Само колкото да не изглеждам голословен, ето ви схемата на процесите в образованието. Тя е изработена от екипа на Новото образование и представлява най-изчерпателната схематична рамка по темата в световен мащаб. (Предизвиквам всеки да ми предложи по-ясно и всеобхватно графично изложение!)

Очаквайте новини! 

(Ако някой настоява да се включи в строежа веднага, да пише.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пърси,

На теб ще дам и подробности (за да те накарам да се чувстваш доволна и горда), но трябва да ми обещаеш, че ще помагаш.