avatar

Образци за оформяне на документи

В отговор на молбата на Canvas публикувам образци на документи, свързани с официалната кореспонденция, които съм сканирала от Нов правописен речник на българския език от 2002 година - издание на Института за български език при БАН.

МОЛБА

molba


АВТОБИОГРАФИЯ

avtobiografia


ЗАЯВЛЕНИЕ

zaiavlenie


УДОСТОВЕРЕНИЕ

udostoverenie


АДРЕСИРАНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПЛИК

plik