avatar

МОН предлага педагозите да израстват за 9 години до най-високата степен на кариерата си

Учителите сами ще си разпределят бонусите

Ванина Стоянова

Учителите сами ще решават как да се разпределят парите за диференцираното заплащане. Така педагогическият съвет на всяко училище ще прецени дали да раздаде на всички поравно, или да поощри само добрите преподаватели. За това се разбраха синдикати, работодатели и МОН вчера.
Вълчев представи пред синдикатите и работодателите в образованието модел за кариерно развитие на учителите. Критериите за преминаване в по-висока длъжност са стаж, допълнителна квалификация и състезателност. Повишението ще се дава при поне 2 години стаж и курс за повишаване на квалификацията. Министърът предлага тези курсове да се плащат от държавата, а не от самите учители, както е сега.
За 9 години младши учител може да израсне до учител методик. Според работодателите периодът на израстване трябва да е 12-15 години. Според Вълчев разликата между най-ниската и най-високата степен трябва да е в пъти. Хората трябва да бъдат стимулирани да остават в професията и различията да бъдат такива, че човек да вижда смисъл да полага усилия за повишаване на квалификацията си, коментира той.

========================================

Моето кратко  коментарче - видя се, че диференцирано заплащане с две думи няма да има. Другата схема - за ПКС-тата, е в същата насока, и тя противопоставя учителите. Досега положението е търпимо, защото разликите са малки, какво ще стане, ако станат в пъти. Лошо е и това, че веднъж дадена, ПКС не се защитава, което значи, че училищата ще бъдат все по-пълни с пенсионери с 2 и 1 ПКС, а млади учители няма да припарват. Кой ще чака 15 години за прилична заплата? И ще бъдем свидетели на 80% "методисти" по училищата, които няма да вършат никаква методическа работа.

Тоя министър напоследък все повече си мисля, че не иска да бъде такъв. Поне аз не искам той да е такъв.

Ай наздраве!