avatar

Каква е възрастта на детето?

Въпросът е:
колко години е на детето на персонажа в стихотворението "Берсез осенний"?