avatar

Леко ме дразни този off topic

Не знам английски (много ме е срам!), но общо взето, схванах значението на израза off topic, когато за пръв път го видях в текст на български език. Струва ми се, че беше в коментар към публикация в основния блог.

Без да съм от най-горещите радетели за чистотата на родната реч от чуждици, си мисля, че в подобни случаи спокойно може да използваме български съответствия. Например изразът

Коментарът ми е off topic, но...

може да се замени със:

Коментарът ми не е по темата, но...
Коментарът ми е извън темата, но...
Коментарът ми е встрани от темата, но...
Коментарът ми се отклонява от темата, но...

Сигурно има и други варианти. Аз се сещам за тези в момента и мисля, че смисълът на изходното изречение не е пострадал. Питам се обаче защо сме склонни да заемаме чуждите думи наготово. Аз мога да изброя някои причини, но искам да “чуя” вашите предположения. (Нещо много се питам напоследък и съм потънала в едни размисли...)