avatar

Пишете ли правилно тези думи?

В нашия малко странен език има едни малко странни думички, които често срещам написани с грешки. Правописа им бъркат дори интелигентни хора. Чудих се защо е така, и стигнах до извода, че причините са главно две:

1. Думите масово се изговарят по начин, различен от узаконеното им изписване.
2. Правописът им изглежда – в някаква степен – нелогичен.

За всяка дума съм направила кратка справка в българските интернет страници и в скоби съм посочила колко сайта с правилно и с неправилно изписване е открила търсачката на Google. Разбира се, съзнавам риска от необективност, понеже съм проверила думите само в основната им форма, но нека изкушените в областта на езикознанието не са толкова критични към “експресното” ми правописно изследване.

Започвам по азбучен ред. Първо посочвам правилния вариант, а след него – често срещаното му грешно изписване:

1. Домашар/домошар (35/1350). Да, да, домашар е. Рано е да се учудвате – чакат ви още седем примера. За мен е необяснимо защо не е приета за правилна формата домошар, която властва в масовия изговор.

2. Еликсир/елексир (826/997). Думата е навлязла в българския език от арабския (el-iksir) и явно следва оригиналното произношение (разбира се, не съм много сигурна, понеже не владея арабски, но се доверявам на авторите на речници).

3. Какофония/какафония (764/1880). Тук вече съм сигурна, думата е гръцка по произход (κακοφονια) и подобно на предишната, следва оригиналното произношение.

4. Комисиона/комисионна. Едно важно уточнение: това е съществителното комисиона, а не прилагателното комисионна, което се изписва с двойно н. За да направим ясно разграничение, ето два примера:
Предметът на дейност на фирмата включва комисионна търговия.
Билетите за концерта на “Депеш Мод” ще се продават с 10 % комисиона.
И като видите на таблата пред чейндж бюрата “Без комисионна”, да знаете, че не са прави. Не само че са го изписали грешно, ами и го налагат в масовото съзнание!

5. Конкурентоспособен/конкурентноспособен (959/890). Мислих, мислих върху словообразуването и реших, че думата идва не от наречието конкурентно и прилагателното способен, а от способен (да бъде) конкурент, поради което се изписва точно по този начин.

6. Отвертка/отверка (889/10 900). Правописната логика просто е желязна и никой не може да роптае и увърта. Думата е образувана от представката от-, корена -върт- и наставката -ка. Тоест буквата т не е излишна и не бива да се изпуска, макар това да се прави средно в 1 случай от всеки 12,24.

7. Потисна, потискам/подтисна, подтискам (1110, 1050/1310, 1240). Имаме база за размишления... И на мен ми иде да напиша грешните варианти, понеже, когато някой е потиснат, си представям, че се намира под нещо: под-тиснат. Или става въпрос за опростяване на правописа (както при порасна – логично е да бъде порастна), при което буквата т е отпаднала, или има някакво друго обяснение, за което не се сещам. Но значението на представката по- според мен не се връзва със семантиката на думата.

8. Юрисконсулт/юристконсулт (73 800/521). Последната дума е включена в списъка по чисто субективни съображения – както виждате, в българските интернет страници много рядко се среща неправилното юристконсулт. Доста късно обърнах внимание на правописа на думата и си мисля, че и други като мен може да тънат в заблуждение. Лично аз правех асоциация с юрист, който е и консултант, и смятах, че е логично да се пише юристконсулт.

Да, правописният речник често е на различно мнение от нашето, но се налага да се съобразяваме с него, така както следваме законовите норми, макар да не ги одобряваме стопроцентово.