avatar

Загадката на queen_blunder

Докато чакаме Немо да каже своята загадка, аз реших да задам следващата, за да не губим време :)

Въпросите са три. За всеки верен отговор се дават по 2 точки.

1. Как се нарича това число?

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

2. Кой е измислил името му?

3. Коя друга, много известна, дума (име) се е образувала от названието на това число?