avatar

"Новото образование" за хода на "реформата"

Официална позиция на "Новото образование" от 23.03.2013 г.Следва дебатът довел до този текст.

Ето текстът, с който ви предлагам да излезнем.

Дебатът е отворен, приятели!

На вас думата. Казвайте своето!
______________ 


Новото образование за хода на "реформата"


Новото образование, предвид своята визия за целите и ролята на училищното образование в България, счита, че към днешна дата реални промени в системата на формалното училищно образование* няма, нито има някакви признаци такива да са започнали. В този смисъл фрази от типа „по-нататъшни реформи“, „продължение на реформата“, „довеждане до край на реформата“ са празни откъм съдържание, следователно са невъзможни за коментар, план или действие от наша страна. С тази позиция ние желаем да заявим условията, които считаме за основополагащи за истинския старт на реалната промяна.

За информация на всеки бъдещ наш партньор или съмишленик, единствените неща, по чието изграждане Проект Новото образование намира смисъл да работи на този „нулев“ етап на реформата, са изредените по-долу „основополагащи“ условия. И то точно в тази последователност! Ще рече, че работата по второто може да започне само след реализацията на първото; работите по третото могат да започнат само след реализацията на второто, и т.н.

И така основополагащите условия за истинския старт на реалната промяна са следните (подчертававаме отново, че последователността е задължителна!):

1. Изясняване на характера и посоката на промяната.

2. Изработване и обнародване на общата споделена визия за бъдещата система на общото училищно образование.

3. Поемане на ангажимент на по-значимите обществени** формации - главно партии, формални и неформални граждански инициативи, родителски кооперативи, и Президентът на Р.България - заради надпартийността и продължителността на мандата си, различен от този на Парламента, за опазването и запазването на посоката на промяната както е дефинирана тя в т. 1 и 2 в близките 12 години (и независимо от броя на парламентарните цикли!).

4. Създаването на прототип на документи и ситуации, въплъщаващи духа на визията от т. 2.

5. Реализация на (образователни) инициативи, развиващи необходимите в „новите условия“ знания и умения на различни професионални и непрофесионални фигури. Главно срещи с новатори в страната и чужбина; семинари и практики за развиване на системното мислене, за разбирането промяната и на техниките за осъществяването й.

6. Стартиране на реализацията на новата организация на територии "пилоти" в различни части на страната с цел прецизиране на структурите и инстументариума на бъдещата общонационална система.

Внимание!
Реализацията им има смисъл само едно по едно и в този прецизен ред! Евентуалното пропускане или прескачане на реда при изпълнението, или едновременна работа по реализацията на повече от тези "условия", обезсмисля всеки вложен вече труд! Това е лукс, който ние не можем да си позволим.

Понастоящем "Новото образование" е единствената формация, която има стабилно и солидно-аргументирано мнение по първото и второто и готовност за третото (при положение, че то е в унисон с предходните две, естествено). Уверени в правотата на линията си, работим по спечелването и приобщаването на възможно повече съмишленици и сътрудници към нашата идейна платформа, и едновременно с това разработваме материали и идеи по точки 4 и 5, очакваме с нетърпение да заработим могобройни и вдъхновени по номер 6.

Новото образование

17.03.2013 г.

_________________________

* Това, субсидирано с обществени средства и грижата за което е задача на „институциите“ в Република България. Не са част от формалното училищно образование „домашното образование“ и всякакви форми на организация с цел предаване на знания и развиване на умения, игнориращи или неподлежащи на какъвто и да е институционен контрол и сертифициране (като „неделни“ или „зелени“ училища, и частни школи по езици или изкуство).

** "Обществени" в смисъл "граждански", а не „професионални“ или „синдикални“ организации, по дефиниция преследващи изключително едностранни интереси – официално тези на "професионалистите" или "наемните работници", а фактически онези на някой техен лидер.

 

Последна поправка в 17:00 ч. на 19.03.2013 г., бел П.