avatar

Уроки русского языка (1): Русский алфавит

Руският и българският език са доста близки. Това е един чудесен шанс за българите да научат много по-лесно руски, отколкото някой с роден език например испански.
Бихме могли да го кажем и иначе: за руснаците е голям късмет, че могат лесно да научат български. Laughing Някои от тях наистина го правят.

Сега нашата задача е да направим първите си стъпки в руския език.

РУССКИЙ АЛФАВИТ / РУСКАТА АЗБУКА -
Тази красива азбука и фокуса с увеличаващите се букви (оранжевките по-долу) намерих в
http://www.raskraska.ru/azbuka/azbuka.html
русская буква а

буква б

азбука - буква в

алфавит - буква г

русский алфавит - д

кириллица - буква е

Cyrillic alphabet

Russian ABC

abc-book

буквы русского алфавита

й

к

л

м

н

о

п

р

с

т

у

ф

х

ц

ч

ш

щ

ъ

ы

ь

э

ю

я


Да разгледаме първо гласните. За тях обикновено най-важно е дали са под ударение, или не. Това променя начина, по който се четат (всъщност, и на български е така). Ударенията не се изписват в книгите за руснаци, а само в някои книги и учебници за начинаещи чужденци.

А се чете като на български.
Е под ударение се чете по-меко от българското - като йе. Например "Ель" (елха) се чете йель. Ако ударението е на друга буква, Е-то се чете между Е и И: "Метель" (снежна буря) се чете митйель.
Ё такава буква няма на български. Чете се като йо. Например Ёлка (новогодишна елха) се чете йолка. Тази буква винаги е под ударение, т.е. ако я има в думата - ударението пада върху нея. Има обаче нещо интересно: буквата Ё руснаците не я пишат. Ще я намерите в речниците, учебниците, книжките за малки деца и за чужденци, но не и в повечето книги. Вместо нея пишат Е. Как познават как се чете думата елка? Просто знаят.
И - чете се като на български.
О - ако е под ударение, се чете  почти като българското О, обаче малко по-затворено: всъщност, малко прилича на уо, но на това "у" изобщо не се набляга. За да го разберете, е най-добре да чуете руснак да го казва по някоя от руските телевизии.  Например "Дом".Обаче ако не е под ударение, О-то се чете като А:  например "Потом"(после)  с ударение на второто О се чете патом.
У - чете се като на български.
Ы - можем да го прочетем като ъй. "Мыло" (сапун, ударението е върху ы и затова о-то се чете като а ) четем мъйла.
Э -това е по-твърдо и отворено Е от българското. Да речем, че си отваряме устата като за А, обаче казваме Е.  Получи ли се нещо? Пример: Это (това, ударението е върху э) - ета, но с по-отворено Е.
Ю, Я - съвсем като българските.
Българското Ер голям на руски не е гласна, затова го няма в този списък.

Ето кои руски думи вече знаем - по азбучен ред:

Алфавит [алфавИт] - азбука
Дом [дуом] - къща, дом
Ель [йель] - елха
Ёлка = елка [йОлка] - новогодишна елха
Метель [митьЕль] - снежна буря
Мыло [мъЙла] - сапун
Потом [патуОм]- после
Русский [рУский]- руски
Урок, уроки [уруОк, уруОки]- урок, уроци
Это [Ета] - това
Язык [язъЙк]- език

Вев втора част  ще видим как се четат съгласните.
Ако нещо не е ясно, казвайте!

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8....
Падежи: 1, 2, ....