avatar

Учителите спорят

В учебника по български език за ІІІ клас на изд. „Булвест" е поместен урок за запознаване на учениците с минало свършено време на глагола. До този момент третокласниците са учили коя част на речта е глагол и са имали два урока за сегашно време на глагола - един за нови знания и един за упражнение.

Вчера моите ученици за първи път чуха термина минало свършено време. В края на часа стигнахме до едно упражнение в учебната тетрадка, което би трябвало даже да се направи самостоятелно от тях, но се оказа, че дори учителката им, т.е. аз, се затрудни при изпълнението му и затова реших да го подложа на обсъждане в учителската стая.

Вижте упражнението. Зададох на колегите си следните въпроси:

1. Как глаголът „ловуваха" ще се употреби в минало свършено време? (Според мен „ловуваха" е в минало несвършено време, както и „ловяха".)

2. Кои са формите на глаголите „осигуряват" и „поделят" в минало свършено време, защото според мен те са съответно „осигуриха" и „поделиха", което от своя страна пък ще доведе до неестествено звучене на текста:

Някои животни ловуваха на глутници. По този начин си осигуриха повече храна. Те поделиха плячката с всички от глутницата.

А би трябвало да изглежда ето така:

Някои животни ловуваха на глутници. По този начин си осигуряваха повече храна. Те поделяха плячката с всички от глутницата.

Една колежка каза, че според нея глаголите в това упражнение трябва да завършват на -л, -ла, -ло, -ли, на което аз отговорих, че това са други глаголни форми, които се наричат причастия.

А друга колежка обясни, че „ловуваха" е глагол в минало свършено време, защото се спряга по следния начин:

Аз ловувах

Ти ловува

Той ловува

Според нея щом липсва окончанието -ше във 2-ро и 3-то лице, значи глаголът е в минало свършено време. Казах, че съм съгласна за начина, по който се установява дали е минало свършено или минало несвършено времето на глагола, но считам, че е правилно „ловувах" да се спрегне ето така:

Аз ловувах

Ти ловуваше

Той ловуваше

Така и не стигнахме до единомислие с колегите, затова ще съм много задължена, ако компетентни хора като Pavlina и Chu се включат с коментар по този проблем.