avatar

Открий съкровището

Искам да споделя с вас уеб страницата на един проект, за който разбрах преди малко от Евгений:

Открий съкровището е резултат от проекта Подпомагане на използването на нови технологии при преподаването, опазването и промоцията на културното и природното наследство. Има го и на компактдиск. Предназначен е както за деца, така и за учители.

Няма какво да го представям с думи, отидете на уеб страницата и го разгледайте!