avatar

Твоето отношение по "Програмата на МОМН 2009-2013 г."

Скъпи приятели, 

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) има нужда от вашето мнение по отношение своята Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в република България. Приемат се всякакви кометари, но е за предпочитане да са градивни.

Както знаете, ние, от Новото образование, можахме да се срещнем със зам.-министър Ломева и да й изложим идеите си. В нейно лице вече имаме пряка връзка с министерството. Днес то иска нашето мнение, а то е и ваше мнение.

Нека коментираме тук Програмата 3 дни, до петък вечер. После аз, колегите от Новото (и, ако има, други доброволци) ще съберем и обобщим мненията в един документ, който зам.-министъра очаква.

----

Моля ви оформяйте коментарите си по следните 3 направления:

1.   Обща постановка, дух, пълнота, яснота;

2.   Конкретните идеи и ангажименти – оценка по критерий за пълнота, логичност и реалистичност (Приложима ли е тази програма на практика? Ако не, кое й пречи да бъде приложима?).

3.   Важните липси, които според нас/вас трябва да бъдат запълнени.

---- 

Нека уточним и това - ясно е, че в програмата има някои доста мътни, недодялани, неточни неща. Има и важни липси. Но нека не се вкопчваме в тях  (и в липсващите препинателни знаци), защото така ще пропуснем да коментираме духа, постройката и основните програмни послания, които, макар и... недодялани, не са лоши. Нека без да се сблъскваме фронтално прикрепим към постановките в документа нашите, които да  накарат програмата да свърне поне малко в желаната от нас посока. Съгласни?

_______________________________________________________

Моля всички читатели на тази тема да я гласуват с + или -,
за да знаем колко са активните читатели и да го кажем на зам.-министъра, когато й връчваме становището си.

Благодаря ви!