avatar

Дискусия по Министерската Програма 2009-2013 г. - Резултати и отзвук

Ще вкарвам тук нещата, които произведе нашата дискусия. По-специално:

  • Всичките (сборни) документи;
  • Новини и отзиви.

________________________

  1. Започвам с  този кометар на философа Ангел Грънчаров за смисъла на операцията и моите отговори на неговия скептицизъм (обърнете внимание на коментарите под статията).
  2. Основната ни дискусия се състоя тук и
  3. Произведе този уйки документ, съдържащ кратката ни оценка за "Силни и слаби страни на Програмата".
  4. Това е преработен от мен вариант на министерската Програма. Защото според мен МОМН са искали да кажат именно това. Очаквам от тях потвърждение или опровержение.
  5. Това са мои коментари директно върху оригиналния текст на МОМН.