avatar

Прокламация на "Целите на училищното образование в България"

Скъпи приятели, 

Екипът на "Новото образование" е щастлив да прокламира

Целите на училищното образование в България

Те са точно 14 на брой и са групирани в 3 направления.

Заповядайте в официалната им страница на сайта на "Новото образование"
http://www.novoobrazovanie.org/celite/celite.htm

---

Следват Въпроси и отовори по документа.