avatar

СУГЕСТОПЕДИЯ - забравеният български бисер

В дните, когато най-сетне наяве излязоха страхотните проблеми и най-сетне сякаш пролича някаква тревога на обществото за бъдещето на българското образование 

с огромно вълнение и удоволствие ви представям сагата на единственото голямо българско дело в световната педагогика, признато навсякъде - методът за интензивно обучение

СУГЕСТОПЕДИЯ

на проф. д-р Георги Лозанов.

Създаден през 60-те години на 20 век, получил широко признание както в България, така и в Съветския съюз, и в САЩ, и в Оксфорд, и в Сорбоната,  днес методът шества по света с десетки школи и курсове за преподаване на най-различни знания. Единствено у нас него го ... няма.

Ето още малко информация:

Сугестопедията не е нито „сънна метода”, нито „командно дишане”,

нито механичен сбор от техники.

 

Да, тя е магия – доброволна, опияняваща, поглъщаща.

 

Тя е едно бягство от реалността в края на работния ден, когато учител и ученици изграждат заедно своя приказка.

 

Но – вярвайте, никой няма нищо против това!

:-) 

Сугестопедията е български педагогически метод за ефикасно предаване на знания

с помощта на изкуствата

 чрез неманипулирано внушение,

 по позитивен и радостен начин,

при който се възприема огромен обем информация,

човек подобрява духовното си здраве

и своите добри маниери.

 

Методът е прилаган успешно в България през 60-те и 70 години, когато комисия на ЮНЕСКО констатира изумителните резултати от обучението с методите на Сугестопедията и препоръчва нейното незабавно разпространение по целия свят.

 Което и става.

 Днес сугестопедични центрове, школи и обучени преподаватели работят по всички краища на планетата.

Освен в България... 

От двадесет години методът е осъден на забрава в родината си... Новото поколение учители почти не са чували за този единствен български принос в световната педагогическа мисъл и практика. Една лекция за него слушат младите филолози в СУ.

 Разбира се, има и добра новина - Сливен приема с възторг и топлина гениалния и земен професор Георги Лозанов. На негова лекция в регионалната библиотека през месец януари 2008 година хора от всички поколения се изправиха на крака, за да му благодарят за това, което е създал. По време на Националната Конференция Образователни Технологии 2008 през октомври 2008 в ИПФ към ТУ в Сливен, бивши и сегашни декани спонтанно споделиха с аудиторията своята благодарност за незабравимите сугестопедични курсове. Представители на местните власти са готови да съдействат за възраждането на сугестопедията.

Типичното за всеки, който чуе за метода е просветленото изражение и възклицание „О, искам още много да знам за това!”

 Но почти няма откъде...

 Днес проф. Георги Лозанов, 82 годишен, бащата на метода СУГЕСТОПЕДИЯ, желае горещо да го възвърне и остави на българските хора. По света работят десетки центрове под негово методическо ръководство. Самият той е дълбоко уважаван и приет навсякъде по света, където охотно работят негови възпитаници. В република Австрия, където живее от 15 години, през 70-те години започва обучението на първокласници в Педагогическата академия на Виена по покана на президента на страната. Австрийските му колеги са силно впечатлени от резултатите, постигнати чрез сугестопедията: децата се научават да четат без учене, а математиката им се представя чрез вълшебни детски опери за математика, композирани от изключително талантливата сътрудничка на д-р Лозанов, д-р Евелина Гатева. В резултат на този начин на обучение първокласниците взимат материала за първи и втори клас за една година без домашна работа, стават по-спокойни и агресивните тенденции в характера им се смекчават. 

 Неговата воля обаче е да види СУГЕСТОПЕДИЯТА възродена у нас.

Хората, които искат България с нова духовност и култура, център на най-съвременни духовни практики, методи за усъвършенстване на човешката самоличност и знания, могат да си представят какво може да даде този уникален, доказан през годините метод за развитието на страната.

Едно завидно и достойно бъдеще...

Да си го пожелаем и да действаме!

Предлагаме да създадем сайт – място за събиране на хората, обучени през годините по сугестопедичния метод, както и за всеки педагог, художник, музикант, родител или просто обществен човек, който иска да помогне сугестопедията да заеме своето достойно място като прекрасен алтернативен метод за обучение – за бъдещето на българските деца.

Регистрирайте се с име и телефон за връзка в един от двата раздела в сайта –

-   Възпитаници на сугестопедията

-   Съмишленици на сугестопедията.

Напишете или вашите спомени за метода – те са особено ценни сега – и/ или как вие лично виждате мястото на метода в съвременните условия на страната – държавното училище, частни школи, центрове, ...

 Моля, дайте още идеи!

Ако искаме да свършим нещо хубаво - трябва ние да си го направим!  Няма кой друг!

Анна Ананиева, учител

Ванина Бодурова – учител-треньор по Сугестопедия