avatar

Игра: „Логически задачи”

Идеята е повлияна от този постинг, където разбрах, че не само аз изпитвам необходимост от малко умствена гимнастика. За себе си се надявам, че след логическите упражнения, които ще направим под формата на игра, моята логика ще поукрепне и няма да накуцва толкова силно :-)

Също така ще се радвам, ако в играта се включат повече колеги, които преподават математика и информатика, защото те имат опит и познания в тази област, както и материал, с който разполагат.

И така, правилата са следните.

1. Всеки участник, който пръв отговори правилно на зададения въпрос, получава 1 точка.

2. Ако до 24 часа от публикуването си задачата не е решена от никого, играчът, който я е дал, получава 1 точка, като преди това написва решението й.

3. Всеки може да се включи в играта, по което време желае и броят на участниците е неограничен.

4. Играта ще завърши точно след 1 месец – на 13 февруари. (На 14-ти, както знаете, е празничен ден:)

..............................

Аз започвам първа.

Представете си, че сте претърпели корабокрушение и канибалите са ви пленили. Те ви дават два пясъчни часовника. Единият измерва точно 4 минути, а другият – точно 7 минути. Вождът на племето ви обяснява, че с помощта на часовниците вие трябва да кажете точно кога са изминали 9 минути. Ако успеете да направите това, ще ви освободят. Ако не успеете, ще ви изядат. Вождът ви заповядва: „Започни веднага!”.


Как ще постъпите?