avatar

Уви, така стоят нещата...

... Започнахме да измерваме времето във „вълчи” дни...... Дотук, освен че резултатът е „нищо, но от сърце”, новината е, че журналистите вече не ги допускат да наблюдават и да отразяват развитието на преговорите (пише го във вестниците). Лично аз не съм изненадана, а напротив – очаквах това да се случи по обясними причини.... Говори се за започнали заплахи с уволнения и неочаквани промени, не в наш интерес, разбира се, при заверяването на „Образец 1”.

... Полицаите продължават осезаемо да присъстват около нас.


... Уви така стоят нещата... запяха днес учителите...