avatar

Софтуер за диктовки - 1 клас

Проблем:
В първи клас се дават диктовки от думи и текстове само с изучените букви. Подборът на възможностите може да е доста труден и бавен.

Решение:
1. Книжки с диктовки - попаднах на една с много ниско качество.
2. Други буквари - има няколко буквара и учителят може да ползва другите, за да дава допълнителни текстове за диктовка, за преписване, за четене.
3. Софтуер:
Сигурно не е трудно да се напише програма, която да рови из база с думи и да дава само тези, които отговарят на зададен критерий - съдържат САМО посочените букви (то май може да стане и с Microsoft Access или Ексел - който може, да помага - аз също ще се мъча).

Предлагам ви приспособена програма, която би ни свършила работа.
Основната програма е Конструктор слов
Изтегляме я и я инсталираме.
Използвам списък думи от 46 хиляди думи от програмата SpellCheck
/ClientFiles/fc407df8-9e41-4393-9df2-b5041d8aabe1/slova.png
Отваряме папката и там копираме файла с думите от българската програма, но с ново име - WORDBASE.TXT и заменяме съществуващия.
Вече сме готови - след стартиране на програмата, в полето "Ввод слова" въвеждаме буквите, които нашите първокласници са учили.

В дясното поле има списък с възможностите, но не може да се копира, защото не сме си платили.

Забелязвам, че речникът има много думи от библията, а няма "лале" :)

Основното приложение на програмата е да каже кои думи могат да се измислят от буквите в дадена по-дълга дума.