avatar

Игра: „Довърши сентенцията!”

Време е за новата ни игра, за която е предвидена награда :) Предлагам ви да си припомним известни сентенции* от различни области на живота, изказани от велики личности. Тъй като повечето мъдри мисли се състоят от едно изречение, в тази връзка ми хрумна идеята да направим една образователна игра, в която да се отгатва последната дума от сентенцията.

Правилата са следните:

1. Участникът, който предлага сентенция, трябва да се съобрази със следното: формулировката й да е такава, че последната дума да бъде ключова, с важно значение, и по възможност да не е така лесна за отгатване – имам предвид, че контекстът на казаното не бива в прекалено голяма степен да подпомага догадката.

2. Освен сентенцията ще се дава и името на нейния автор. Тоест играта е посветена главно на авторските сентенции.

3. Могат да се предлагат и латински сентенции, но при условие, че изразът след това се напише в оригинал на латински език.

4. Също така могат да се публикуват пословици и поговорки на различните народи, но те няма да носят точки, защото ще бъдат предмет на друга игра.

5. Ще отбелязваме точки за:

- успешно подбрана и предложена сентенция = 1 точка;

- за точно отгатване на липсващата дума = 3 точки;

- в случай, че точната дума не може да бъде разгадана, може да се дават предположения
(в неограничен брой) каква би била тя  и най-близкият предложен синоним, както и всички оригинални и логични отговори, ще носят по 2 точки;

- ако сентенцията не бъде продължена по подходящ начин, участникът, който я е предложил, съответно получава 2 точки, а не една.

6. Време за отговор – 24 часа от публикуването.

7. Играта ще завърши на 15-ти септември, когато стартира новата учебна година.

Засега не се сещам за още правила и уточнения, но ако възникне някакъв проблем, си запазвам правото за корекции.

........................................

Аз започвам първа.

Първата мисъл е на Монтен. Той казва следното:
Светът не е нищо друго освен разнообразие и ........................... .

Втората е на Волтер:
Да бъдеш свободен – значи да не зависиш от нищо друго освен от ........................... .

Третата е изказана от испанския драматик Александър Касон:
Успехът винаги и навсякъде започва с една дума: ........................... .

Гьоте е изрекъл:
Суха е, приятелю, теорията, но вечно зелено е дървото на ........................... .

Петата – на Леополд Шефер:
Едно е само на Земята по-прекрасно от жената - ........................... .


И така кои са липсващите думи? Ако сентенциите ви се сторят трудни, давайте своите предположения.

_______________

*СЕНТЕНЦИЯ - лат. sententia - мисъл, изречение с поучителен характер.