avatar

Флашкарти в помощ на обучението

Флашкартите (Уикипедия - англ., БГ) са удобен и занимателен метод за запомняне на формули, исторически дати и термини. Предлагам ви исторически флашкарти (50 КВ, PDF, по учебника на Булвест 2000 - 4 кл). След като отпечатате PDF-файла, се изрязва по линиите и се сгъва по средата, така че от едната страна на флашкартата да има въпрос, а от другата - отговор. Залепва се. След това, както е описано в Уикипедия, детето започва да отговаря на въпросите, като ги сортира в зависимост от това дали е отговорило или не - ако отговори вярно, я изпраща в следващата група, ако не отговори, я връща в първата, за да я изтегли пак и да се опита да отговори отново. Така остават  само въпроси, които са трудни.


Исторически флашкарти в "30 звезди"

http://www.multiplication.com/flashcards.htm

http://www.scholastic.com/kids/homework/flashcards.htm
http://www.americangirl.com/agmg/school_smarts/cgi/flash.cgi