avatar

Бързо и лесно съставяне на кръстословици

За всеки учител е ясно, че занимателните форми, използвани в учебния процес, имат безспорен ефект, защото превръщат обучението в приятна и интересна дейност за учениците. В тази връзка искам да споделя опита си и да ви разкажа как бързо и лесно съставям кръстословици и използвам ресурсите им на средство за обучение с голям образователен потенциал.

Кръстословицата би могла да се използва във всички случаи, когато се формират нови понятия: при овладяването на нови думи; при изучаването на понятия от различни научни области чрез дефинирането им; при учене на думи на друг език и др.

Съставянето на кръстословица не е трудно, но изисква време. Не мога да ви опиша каква беше радостта ми, когато попаднах на една безплатна програма за генериране на кръстословици. Нарича се EclipseCrossword.Това е адресът на официалната страница на продукта: http://www.greeneclipsesoftware.com/eclipsecrossword/index.html

01

Тази програма работи и на кирилица, така че могат да се въвеждат думите и техните значения на български език.

02

След като те бъдат въведени посредством бутона Add word to list, програмата ни пита дали искаме да запазим кръстословицата. Избираме ОК (ДА). Програмата си ползва свой формат с разширение .ewl.

03

Следващата стъпка (Next) изисква да озаглавим кръстословицата и да напишем името на автора й. Тези данни ще се появят на листа по-късно, когато принтираме готовия ни продукт.

04

Петата стъпка е дефиниране на размера на кръстословицата, който аз обикновено го оставям така, както си е по подразбиране.

05

Шестата стъпка е генериране на кръстословици, които според мен са неограничено количество. За да си изберем онази, която най-много ни харесва като конфигурация, натискаме неколкократно бутона Make another puzzle like this one.

06

След като станем готови с избора на конфигурация, избираме Next и този път се появява прозорец с много опции. Първо запазваме нашата конкретна кръстословица.

07

Сега трябва да си изберем подходящ шрифт, който правилно да се отпечати от принтера. Избираме Options=>Printing и долу, където сочи червената стрелка, натискаме Browse. Ще се отвори списъкът с шрифтовете. За целта търсим някой, който в наименованието си съдържа буквосъчетанието Cyr. Определяме размера му. Потвърждаваме избора си.

08

09

10

А сега ще принтираме кръстословицата и затова отново се връщаме на Print crossword. Слагаме отметки само на Empty puzzle grid и Clues. Натискаме Print everything checked above и определяме броя на копията. Сега вече можем да принтираме кръстословицата заедно със значенията й, без отговорите й.

11

Вече сме готови да използваме кръстословицата в часа.

12

Моите ученици много обичат интерактивния метод, при който, под формата на състезателна игра между три отбора, те се опитват максимално бързо да решат кръстословицата.

За още една хитринка се сещам: в програмата Хот Патейтос също се създават кръстословици, които трябва да бъдат измислени, а това отнема време. Много по-лесно би било, ако използваме EclipseCrossword, за да ги създаде, а след това в Нот Патейтос трябва само да се прехвърлят в готов вид.

Ще се радвам, ако съм ви била полезна с тази статия :)