Реално погледнато ние учим 12 години в гимназия, 4+ в университет, дори, за да караш кола, се изисква да минеш изпит. Но за да възпиташ добре едно дете няма изпит или обучение.

queen_blunder: Ясно е, че трябва да се работи с такива родители, защото проблемите идват от тях, а не от децата. В училище може да се провеждат обучения, тренинги за родителите под надслов "Училище за родители", като това би могъл да направи училищният психолог, .. ...