avatar

ПИГ 1 КЛАС

Колеги, много съм затруднена. Възпитател съм в 1 и 2 клас. Все още не съм направила годишното разпределение , Моля за помощ и някакви разяснения.