avatar

Чужд опит

От любопитство какво правят колегите ни по света, надникнах тук-там и открих интересни неща.Една презентация , която може да се ползва в обучението по английски език в начален етап School-Feelings.ppt