avatar

Тест по човекът и обществото за 3 клас

Предлагам вариант за изходно ниво по ЧО за трети клас  

                                              тест ЧО 3клас.doc