avatar

Седмично разписание за 1 клас

Вероятно първокласниците биха искали в класната стая да имат седмично разписание, което те да могат да "прочетат", за да знаят какви учебни часове имат за деня. Използвам картинки - стара практика.