avatar

Работен лист -БЕЛ, 2 клас

Преговор върху съществително име и прилагателно име, като втората страница е за работа в клас. Ползвала съм учебници, помагала и идеи от колеги, давала съм пример към всяка задача, за да мога да извлека максимална полза от краткото време за преговор.
Год.прег._БЕЛ_2 кл.doc