avatar

Работен лист по литература

Часовете по литература са с по-малко напрежение, струва ни се, че всичко става ясно още в час.  Нека преговорим частично учебния материал и да видим къде и колко са ни пропуските - това е целта на този работен лист.

 Работен лист по литература 4 клас.doc