avatar

Пиши и чети, чети и пиши

С този работен лист ще разнообразя часовете по български език, а и ще останат задачи и  за домашна  работа. Ако упражненията не са атрактивни, една част от учениците ми не работят с разбиране, а съвсем проформа - само преписват от дъската. Упражненията са от помагалото на Т. Бановска.

 

Р а б о т е н   л и с т -до Фф.doc