avatar

Още нещо за гласните

Един работен лист и още нещо за гласните. Гласните.doc         Гласните 2.doc     А или Ъ.doc