avatar

Наръчник

Кои са най-често допусканите грешки при писане на проекти и как да ги избегнем ще научите от този наръчник 

http://sf.mon.bg/Manual_Mistakes_MES.pdf