avatar

Моля за помощ!

Здравейте!Може ли да помоля да ми изпратите личен проект в Ckratch по Компютърно моделиране за 3 или 4 клас?