avatar

Красиви буквички и малки игри за усвояването им

Презентацията на пръв поглед може би изглежда като безсмислена, но отдавна исках да събера тези красиви буквички на едно място, а дейностите ги харесвам (описани са в областта за бележки към всеки слайд)