avatar

Какво е да си възпитател?

 Здравейте,колеги!
   Изчетох много документи и други материали,но не можах да си обясня някои неща,свързани с функциите на възпитателя или следобедния учител. Не съм наясно има ли някакъв норматив за броя на учениците в занималните. Освен ,че пише и проверява дом.работи,затвърдявайки учебния материал,учителят след обяд трябва да организира занимания по интереси и отдих на децата и то в една и съща класна стая,без наличие на помощни материали.Трябва да работи индивидуално и с проблемните ученици. Заплатата му е чувствително по-ниска от сутрешните колеги. Да не изреждам,защото проблемите са известни. Ако някой може да ме насочи към нормативни документи,които да ползвам и да си изясня проблемите ще му бъда благодарна.