avatar

История на България в карти

Нямаме исторически карти в училище за начален етап, а имаме нужда от такива.

http://dox.bg/files/dw?a=65a058fdfe