avatar

Звучни съгласни

Нещичко за съгласните, за да не се обидят.Звучни съгласни.doc