avatar

Четвърто ПКС

Колеги, как преминава изпитът за 4 ПКС в Тракийския университет?