avatar

Текстови задачи в 3. клас

Здравейте!

Темата за дипломната ми работа е за похватите, които се използват за усъвършенстване уменията на учениците при решаване на текстови задачи в 3. клас. 
Ако някой е писал или е наясно с темата, бих помолила за съдействие по отношение на литературата; експериментите и изследването, придружено със съответните методи.

Благодаря на всеки отзовал се.