avatar

Портфолио на ученик

Отново управлряващите са решили да попречат на пряката ни работа-преподаването, за да затрупват с излишни бумащини българския учител! Работно време 8 часа, ама друг път! Няма събота, няма неделя! Работиш за 483 лв. основна заплата. Колко ли допълнителни възнаграждения ще получиш с делегираните бюджети?! Всичко се облага с данък и  в крайна сметка теглиш от банкомата 500 лв. Та по същестнвоооо. Портфолио на всеки ученик! Ако някой има идея как да го направим нека сподели. Днес цял ден работих и достигнах до този рецултат портфолио 1.doc Все още имам какво да коригирам, но смятам към тези страници, да ги наречем титулни, да прилагам материали на учениците.
Моля ви, колеги, споделете как оформяте портфолиото си!