avatar

Славяните и древните българи

Урокът ми за утре в трети клас. Дано не съм закъсняла да го споделя.
http://www.slideshare.net/rosica/slav-bulg/download

Eто и работен лист с таблици
Славяни и българи.doc