avatar

Растителен свят - обобщителен урок

Колеги, предлагам ви презентация на обобщителния урок "Растителен свят" по учебника на издателство "Булвест" Роден край - І клас

rastitelen svyat 1.ppt