avatar

Вярно или невярно

С тази самостоятелна работа ще проверя какво са запомнили моите светкавици за най-старата ни история. Сам.раб.-ТРАКИ, СЛАВЯНИ, БЪЛГАРИ.doc