avatar

Първа българска държава - тест

Тестът е по учебника на "Просвета", Радева и колектив. 
Липсват някои важни според мен факти и дати. Децата са запознати с тях, но не мисля, че е редно да ги изпитвам за нещо, което не е в учебника.