avatar

Наставка

За наставката може да се каже много и малко. Дано съм уцелила златната среда. НАСТАВКА.ppt